Teachers (1989 ~ 1996)

Name in English:

Rev Alfred J. Deignan, S.J.
Rev George Zee, S.J.
Rev Harold Naylor, S.J.
Rev Simon Wong, S.J.
Rev Stanislaus Yuan, S.J.
Rev Stephen Chow, S.J.
Rev Thomas Leung, S.J.
Rev Anthony Farren, S.J.
Br Chan Yiu Sing, Luke
Mr So Chung Ping, Norman
Miss Chau Mang Wa, Rowena
Miss Chau Suk Man, Eva
Miss Cheng, Elizabeth
Miss Ho Lai Ping, Jennifer
Miss Leung Ka Yin, Brenda
Miss Leung Yuk Oi
Miss Li Chiu Yi (Mrs O' Hagan)
Miss Lok Ying Seung
Miss Russel, Freda
Miss Suen Kwok Ying, Serlina
Miss Tai Man Ki, Christina
Miss Tong Mui Han, Virginia
Miss Tsoi Sau Chun, Agnes
Mr Chai Kang Ping
Mr Chan Cho Kin, Joe
Mr Chan Ho Yin, James
Mr Ching Wing Kee
Mr Chiu Hai Kaw
Mr Chong Wai Chun
Mr Chow Ping Wa, Timothy
Mr Ho Lai Hang
Mr Kan Yat Cheung, Eric
Mr Keung Yiu Ming, Stanislaus
Mr Kong Chi Kwan, Francis
Mr Kong Shiu Tak
Mr Kwong Wah Ki
Mr Lai Chan Pong
Mr Lai Kai Yin, Francis
Mr Lam Wing Hung, Alan
Mr Lau Che Hong, John
Mr Lau Ping Yee, John
Mr Lee Hang Kin, David
Mr Lee Kwok Keung
Mr Lee Tak Kwan
Mr Lee Yan Ming
Mr Leung Wai Kwong
Mr Ng Ka Lok , Alex
Mr Seifert, Peter
Mr Shing Chi Keung
Mr So Wai Hong, Francis
Mr Tam Wing Ming
Mr Tang Kam Chuen
Mr Tang Wai Choi
Mr Tong Wai Sing, Howard
Mr Tong Yi Hung
Mr Tsang Ling Kong
Mr Wong Chi Keung, Mark
Mr Wong Kwok Wah
Mr Wong Lai Kai, Paul
Mr Wong Wai Leung
Mr Wu Tien Chor
Mr Yan Sung Kei
Mr Yau Kwok Cheong, Joannes
Mr Yue Poon Leung, Damien

Chinese:

狄 恆神父
徐志忠神父
魏志立神父
黃錦文神父
苑祥斌神父
周守仁神父
梁忠溢神父
范育倫神父
陳耀聲修士
蘇中平校長
周孟華女士
周淑敏女士
鄭慕賢女士
何麗萍女士
梁嘉賢女士
梁玉愛女士
李肖儀女士
樂凝霜女士
蘇影蘭女士
孫幗英女士
戴雯淇女士
唐妙嫻女士
蔡秀珍女士
蔡康平先生
陳祖健先生
陳浩然先生
程永基先生
趙起蛟先生
莊偉駿先生
周炳華先生
何勵恆先生
簡日祥先生
姜耀明先生
江之鈞先生
江紹德先生
鄺華基先生
黎鎮邦先生
黎家賢先生
林永雄先生
劉志航先生
柳秉義先生
李行健先生
李國強先生
李德君先生
李潤明先生
梁偉光先生
吳家樂先生

成志強先生
蘇偉航先生
譚永明先生
鄧錦全先生
鄧偉才先生
唐偉成先生
湯漪虹先生
曾令江先生
黃熾強先生
黃國華先生
黃禮楷先生
黃偉良先生
吳天助先生
甄崇基先生
邱國昌先生
余本良先生

Where are they?

WYCHK
WYK
WYK
UK
Taiwan
USA
WYK
Ireland
Philipines
WYK
Australia
WYK
Brighton, UK
Australia
Hong Kong
WYK
Hong Kong
Hong Kong
WYK
Hong Kong
WYK
WYK
WYK
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
WYK
WYK
Hong Kong
WYK
WYK
WYK
WYK
WYK
Hong Kong
Canada
Australia
WYK
WYK
Sydney
Hong Kong
WYK
WYK
Hong Kong
WYK
WYK
WYK
?
WYK
Hong Kong
WYK
Canada
WYK
WYK
Hong Kong
Hong Kong
Australia
WYK
Hong Kong
WYK
?
Hong Kong
WYK
Hong Kong

Remarks:
WYK - still serving in Wah Yan College, Kowloon
Hong Kong - retired or left WYK but still in Hong Kong